นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 31/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 284529
Page Views 384917
 
ตราสัญลักษณ์
  

(ที่มาของตราสัญญาลักษณ์หน่วยงาน  มาจากสถานที่สำคัญคือ  อนุสร์สถาน พ.ต.ท.1718)

                                                                             ตราสัญญาลักษณ์   เสาแต่ละต้น  หมายถึง พลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และประชาชน

กลีบดอกบัวปลายเสาหลัก หมายถึง พระพุทธศาสนาซึ่งคือความดีงามประทับใจ

ฉัตร 9 ชั้น หมายถึง พระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์อันเป็นสิ่งยึดมั่นของประเทศชาติ 

แผ่นจารึกชื่อผู้เสียชีวิต 8 แผ่น รอบฐานอนุสรณ์ แยกเป็น พลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และประชาชนทั้ง 112 นาย ด้วยคุณค่าแห่งความเสียสละ

อันยิ่งใหญ่ของวีรชนผู้กล้าเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาตติและความสงบสุขของประชาชน จรรโลงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่

และเป็นอนุสรณ์เตือนใจอนุชนรุ่นหลังถึงความกล้าหาญ เสียสละควรแก่การเอาเยี่ยงอย่างสืบไป

                จังหวัดเลย ได้ประกอบพิธีสดุดีวีรชน พตท. 1718 ในวันที่ 26 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละของวีรชน

จำนวน 112 นาย ที่ทำให้ชาวจังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย อยู่อย่างสงบสุขตราบเท่าทุกวันนี้