นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 12/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 267068
Page Views 356729
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำขอใบอนุญาต ก่อสร้าง ข.๑
หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.17 KB 224
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.6 KB 121
หนังสือการแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.81 KB 120
หนังสือการแจ้งบอกเลิกเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.12 KB 134
หนังสือการแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.11 KB 116
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.93 KB 134
แบบคำขอใบอนุญาต ก่อสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.95 KB 862

แบบฟอร์ม ใบลา พนักงานเทศบาล
แบบฟอร์ม ใบลา พนักงานเทศบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.69 KB 158

เอกกสารการจดทะเบียนพานิชย์
เอกสารประกอบจดทะเบียน อิเล็กทรอนิกส์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 417.34 KB 404
หนังสือยินยอมใช้สถานที่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 234.23 KB 4844
หนังสือมอบอำนาจ JPEG Image ขนาดไฟล์ 225.25 KB 7755
คำร้อง JPEG Image ขนาดไฟล์ 269.63 KB 284

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 953.78 KB 114
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Word Document ขนาดไฟล์ 245.5 KB 407

ประกาศเทศบาลตำบลนาอาน (แผนการดำเนินงาน 59)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.7 KB 141

มาตรฐานตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

ประกาศเทศบาลตำบลนาอาน (ภาษี)
JPEG Image ขนาดไฟล์ 33.25 KB 101
JPEG Image ขนาดไฟล์ 34.47 KB 106
JPEG Image ขนาดไฟล์ 30.65 KB 110

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ออนไลน์
26