นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 28/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 255013
Page Views 340086
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำขอใบอนุญาต ก่อสร้าง ข.๑
หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.17 KB 216
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.6 KB 114
หนังสือการแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.81 KB 114
หนังสือการแจ้งบอกเลิกเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.12 KB 127
หนังสือการแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.11 KB 111
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.93 KB 126
แบบคำขอใบอนุญาต ก่อสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.95 KB 552

แบบฟอร์ม ใบลา พนักงานเทศบาล
แบบฟอร์ม ใบลา พนักงานเทศบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.69 KB 151

เอกกสารการจดทะเบียนพานิชย์
เอกสารประกอบจดทะเบียน อิเล็กทรอนิกส์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 417.34 KB 398
หนังสือยินยอมใช้สถานที่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 234.23 KB 4836
หนังสือมอบอำนาจ JPEG Image ขนาดไฟล์ 225.25 KB 7653
คำร้อง JPEG Image ขนาดไฟล์ 269.63 KB 277

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 953.78 KB 108
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Word Document ขนาดไฟล์ 245.5 KB 309

เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2559

ประกาศเทศบาลตำบลนาอาน (แผนการดำเนินงาน 59)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.7 KB 133

มาตรฐานตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

ประกาศเทศบาลตำบลนาอาน (ภาษี)
JPEG Image ขนาดไฟล์ 33.25 KB 95
JPEG Image ขนาดไฟล์ 34.47 KB 99
JPEG Image ขนาดไฟล์ 30.65 KB 103

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ออนไลน์
19