ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565

03/11/2021

169

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook