ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 หมู่ 9 จากสายสะพานเทคนิคเลย - หนองโปด หมู่ 1 ถึงสาย หมู่ 8


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 หมู่ 9 จากสายสะพานเทคนิคเลย - หนองโปด หมู่ 1 ถึงสาย หมู่ 8

16/03/2022

68

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook