ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียนตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565


ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียนตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565

12/05/2022

1

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook