นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 28/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 255014
Page Views 340087
 
คู่มือสำหรับประชาชน
การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มี (14 ก.ย. 58 | อ่าน 656 ครั้ง)
การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไท (14 ก.ย. 58 | อ่าน 636 ครั้ง)
การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ"ตายหรือจำหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจา (14 ก.ย. 58 | อ่าน 696 ครั้ง)
การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต (14 ก.ย. 58 | อ่าน 631 ครั้ง)
การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือส (14 ก.ย. 58 | อ่าน 616 ครั้ง)
การสละมรดก (14 ก.ย. 58 | อ่าน 682 ครั้ง)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 ก.ย. 58 | อ่าน 784 ครั้ง)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (14 ก.ย. 58 | อ่าน 666 ครั้ง)
การรับชำระภาษีป้าย (14 ก.ย. 58 | อ่าน 717 ครั้ง)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (14 ก.ย. 58 | อ่าน 708 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (14 ก.ย. 58 | อ่าน 351 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า (14 ก.ย. 58 | อ่าน 335 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (14 ก.ย. 58 | อ่าน 541 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายออก (14 ก.ย. 58 | อ่าน 352 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (14 ก.ย. 58 | อ่าน 352 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ (14 ก.ย. 58 | อ่าน 351 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด (14 ก.ย. 58 | อ่าน 346 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายเข้า (14 ก.ย. 58 | อ่าน 358 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม (14 ก.ย. 58 | อ่าน 355 ครั้ง)
การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ (14 ก.ย. 58 | อ่าน 341 ครั้ง)