นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 12/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 267067
Page Views 356728
 
คู่มือสำหรับประชาชน
การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มี (14 ก.ย. 58 | อ่าน 700 ครั้ง)
การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไท (14 ก.ย. 58 | อ่าน 674 ครั้ง)
การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ"ตายหรือจำหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจา (14 ก.ย. 58 | อ่าน 731 ครั้ง)
การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต (14 ก.ย. 58 | อ่าน 661 ครั้ง)
การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือส (14 ก.ย. 58 | อ่าน 654 ครั้ง)
การสละมรดก (14 ก.ย. 58 | อ่าน 726 ครั้ง)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 ก.ย. 58 | อ่าน 826 ครั้ง)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (14 ก.ย. 58 | อ่าน 693 ครั้ง)
การรับชำระภาษีป้าย (14 ก.ย. 58 | อ่าน 764 ครั้ง)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (14 ก.ย. 58 | อ่าน 757 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (14 ก.ย. 58 | อ่าน 361 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า (14 ก.ย. 58 | อ่าน 345 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (14 ก.ย. 58 | อ่าน 569 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายออก (14 ก.ย. 58 | อ่าน 361 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (14 ก.ย. 58 | อ่าน 360 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ (14 ก.ย. 58 | อ่าน 359 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด (14 ก.ย. 58 | อ่าน 356 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายเข้า (14 ก.ย. 58 | อ่าน 366 ครั้ง)
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม (14 ก.ย. 58 | อ่าน 365 ครั้ง)
การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ (14 ก.ย. 58 | อ่าน 350 ครั้ง)