นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 31/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 284603
Page Views 385001
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวิชัย เที่ยงจิต
ผอ.กองสาธาฯ

นางวราภรณ์ ศิริอรรถ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววารุณี บุผุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายไพรัตน์ ชัยวงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วิศร วิรัตติยา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญครอง บุตรปาน
คนงานประจำรถขยะ

นายบุญเพ็ง พลรักษา
คนงานประจำรถขยะ

นายสมศักดิ์ บัวระพา
คนงานประจำรถขยะ

นายสม จำปาศักดิ์
คนงานประจำรถขยะ

นายอาคม มุงคุล
คนงานประจำรถขยะ

นายแดง คำมี
คนงานประจำรถขยะ

วีรเดช โสกัณฑัต
คนงานทั่วไป

นายชิราวุธ ฝนธง
คนงานทั่วไป งาน EMS

นายวุฒิพงษ์ พันสว่าง
คนงานทั่วไป งาน EMS

นายพัฒนา โสมาศรี
จ้างเหมา EMS

นายพยุงศักดิ์ ศรีพรมมา
จ้างเหมา EMS