นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 12/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 267162
Page Views 356823
 
งานวิชาการและแผนงาน

นายวิทวัส วงษ์ป้อง
หัวหน้าสำนักฯ

พ.จ.อ.วิทยา สิทธิมงคล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางวิไล ศรียากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางเสาวลักษณ์ นนทะปะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวอนุชญา เทพน้อย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

นางสาวมะลิดา กุลมะโรง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน (ช่วยงานกองช่าง)