นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 31/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 284558
Page Views 384952
 
งานบริหารงานทั่วไป

นายวิทวัส วงษ์ป้อง
หัวหน้าสำนักฯ

พ.จ.อ.วิทยา สิทธิมงคล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอรอนงค์ นนทจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

-

นางสาวทักษิณา แสงมณ๊
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางปัณฑารีย์ ทาวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวสุกัญญา วงษา
พนักงานจ้างเหมา ช่วยงานธุรการ

นายสีทัด ชัยชนะ
พนักงานขับรถยนต์ (ช่วยงานกองช่าง)