นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 12/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 267149
Page Views 356810
 
สมาชิกสภา

นายมานะ แสนหาญ
ประธานสภา

นายวรนันท์ ราคาแพง
รองประธานสภา

นายกัณฐสิทธิ์ จันทร์ศิริ
ปลัดเทศบาล เลขาฯ สภาเทศบาล

นายบุญเสาร์ ศิริปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประภาส ศรีประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบรรหาญ จันอุดทะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายหลั่งสัน พันสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธวัสชัย สร้อยสมพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสนธยา รอญยุทธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายทองวาท สุปัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางกองคำ จันปิตุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุพล วงษ์เสนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางอารยา โสกัณฑัต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2