นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 31/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 284520
Page Views 384905
 
กองช่าง

นายสรยุทธ บุตรดีสุวรรณ
ผอ.กองช่าง

นายยุทธสิทธิ์ เสริฐศรี
นายช่างโยธา 7 ว.

นายกรพันธ์ วันสุพงศ์
นายช่างโยธา 7ว.

จ่าเอกเฉลิมเกียรติ บุญเรือง
นายช่างไฟฟ้า 6 ว.

นายกิตติศักดฺ์ วิเศษนันท์
นายช่างโยธา ชำนาญการ

นายดำรง สตารัตน์
นายช่างโยธา 5

นางสาวชฎาพร งามแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายเดชัย บุตรดีศักดิ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายยุทธิชัย วงษ์เสนา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสีทัด ชัยชนะ
พนักงานขับรถยนต์ (ช่วยงานกองช่าง)

นายจีระวัฒน์ สิงห์มณี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายมนตรี บุตรเพ็ง
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายอัมรินทร์ สาลีศรี
คนงานทั่วไป

นางสาววิยะดา ศรีสันต์
คนงานทั่วไป ช่วยงานพัสดุ

นายมานัด ศรีวัดทานัง
คนงานทั่วไป

นายเทวัญ ตันคำฮอง
คนงานทั่วไป

นายวาทิต ชัยชนะ
จ้างเหมาทั่วไป