นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 12/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 267930
Page Views 357918
 
กองการศึกษา

พันจ่าเอกวิทยา สิทธิมงคล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายพิศาลศักดิ์ ทีบุตร
นักวิชาการศึกษา 7 ว.

นางเสถียนพร ดานุรักษ์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติดต่อ

นางสาวกิตติยา ยาทองไชย
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางจีรนันท์ พรหมมาวัย
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ทาม

นางสาวอัจฉราวรรณ ขาวอ้น
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางมลิวัลย์ สุวรรณสิงห์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิธร ชุมพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านไร่ทาม

นายกิตติศักดิ์ แพงพุ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านติดต่อ

นางสาววนิศรา ชัชวาลย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านติดต่อ